Táltosasszony

Gina

"Tudjátok minek hivattalak Benneteket ide, szent magyar hagyatékunk örzőit, tanítómestereit?
Ősi szokás szerint valamelyikteknek átadom majd a máglya tüzénél nemzetünk hagyatékának
gyarló emberi jelvényeit, az írásos botot és a szent rovást.
A hagyatékot magát, már lelketekben őrzitek mindannyian, s tanítjátok azoknak, kik
érdemesek reá."
/Wass Albert: Hagyaték/

Van a magyar ősi hitvilágnak egy távoli szeglete, melyben táltosok és táltosasszonyok gyógyították az emberek fiának, lányának testi-lelki nyavalyáit. Erdő-mezőt járva gyűjtötték a gyógyfüveket, tanácsot adtak az eltévelyedetteknek, megjövendölték az elkövetkezendőt. Ősi vallásunk papjai, tudósai, tanítói voltak. Őrzők, őseink örökségének őrzői, akik ápolták és tovább örökítették dicső múltunk emlékezetét az utókor számára.
Hiába születtek törvények a magyar nép zivataros századaiban, hogy még az emléküket is eltöröljék, a tudás fennmaradt. Ha csak darabjaira hullva is, ha csak szétaprozódva is, a tudományuk tovább élt.
Lassan a táltosok eltűntek a nyilvánosság fényéből. Magukat meghúzva, remeteként tengették tovább életüket, hogy gyógyulást hozzanak a rászorulóknak, mígnem szinte teljesen nyomuk veszett a múlt sötétjében.
A középkorban sorra lobbantak a máglyák a boszorkánysággal vádolt tudós asszonyok megégetésére, akik tovább vitték a táltosok tudásának kicsiny szeletét. Kuruzslással vádolták, aki a természet adta kincsekhez folyamodott gyógyírért.
De hiába minden, javasasszonyok, bábák, füvesek, csontrakók, kenők, gyógyítók, halottlátók, jövendőmondók őrizték tovább a titkot.
Mára már csak népi hitvilágunk babonás képzeteiként maradt fenn nyomokban az ősi tudás, hogy az arra érdemesek megértsék a táltosok ősi üzenetét és felhasználva elődeink örökségét, szent magyar hagyatékunkat tovább mentsük az utókor számára.
Nagy horvát-magyar költőnk és hadvezérünk szavaival élve hiszem, hogy "Nem sokaság, de lélek végez csoda dolgokat!" Ezen eszmék szellemében vállaltam el a F.A.L.U. Táltosasszonya megtisztelő szerepét, hogy ősi magyar kultúránk értékeinek megóvásán munkálkodva, a magyarság eme nemes hagyatékát újra életre hívjuk.

Vissza az előző oldalra